Ret Film

Ret Film �i�dem Mater ve Nesra G�rb�z taraf�ndan 2012 y�l�nda kurulmu�tur. Ba��ms�z uzun metrajlar, belgeseller ve k�sa filmler �retmeyi hedeflemektedir.

Ret Film anlat�m dilinde yeni yollar/stillere sahip gen� y�netmenleri desteklemeyi ama�lamaktad�r.

Toz Bezi, Ret Film�in ilk uzun metraj film projesidir.
 
 
 
�i�dem Mater Nesra G�rb�z
Duyurular