Toz Bezi
Uzun Metraj


Prod�ksiyon A�amas�nda


Y�netmen: Ahu �zt�rk

�ki g�ndelik�i kad�n, temizli�e gittikleri evlerdeki insanlarla kurduklar� mecburi ili�kiler, kendi arkada�l�k- karde�liklerindeki mecburi hiyerar�i, hayata mecburi tutunma �abas�, kad�nl�k, annelik, temizlik, yoksulluk ve tutunmaya mecburiyet. Nesrin ve Hatun �ehrin yoksullu�uyla zenginli�i aras�ndaki bir vagonda gelip giderken hayat� anlamaya, kendilerine gidecek yollar bulmaya �al���rlar. Birisinin yolu bir ev almaktan, birisinin yoluysa gitmekten ibarettir. Hayalleri de, yollar� da birbirine benzemez ama yolda�l�k bakidir. �ki kad�n birbirine benzemez hayallerle tutunmaya �al���rlar.
 
Ret Film � 2013. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim