Zeliha
Animasyon


Geli�tirme A�amas�nda


Y�netmen: Melek Ulagay Taylan

Zeliha�n�n hikayesi d�nyan�n her yerinde, her g�n, her saat ya�ananlardan farks�z. Kad�n olmak, �iddet g�rmek, kendini koruyaca��n� umdu�u yere s���nmak, korunmamak, daha �ok �iddet g�rmek, �iddetin g�be�inde do�urdu�u �ocuklar� i�in ayakta, hayatta kalmaya �al��mak ve her �abalamada yeniden d��mek, d���r�lmek... D�nyada her g�n on binlerce kad�n a��r �iddete maruz kal�yor, y�zlercesi �ld�r�l�yor...
 
 
Ret Film � 2013. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim